Search…

Các Giải Thuật Lập Trình Kinh Điển Với C++

25/11/20202 min read
Code mẫu các giải thuật tìm kiếm, sắp xếp, lý thuyết đồ thị với C/C++.

Trên chặng đường rèn luyện lập trình, bạn có thể đối mặt với các giải thuật lập trình rất nhiều – nhằm hỗ trợ cho các bạn có mã nguồn tham khảo, STDIO Training tạo ra 1 bộ sưu tập các giải thuật rất kinh điển và không ngừng cập nhật vào bài viết này.

Toàn bộ mã nguồn này được lưu trữ trên Bugs để bạn có thể truy cập tham khảo dễ dàng.

Các giải thuật tìm kiếm – Searching Algorithms

 1. Tìm kiếm tuần tự vét cạn - Sequential search
 2. Tìm kiếm tuần tự lính canh - Linear sentinel search
 3. Tìm kiếm nhị phân - Binary search
 4. Tìm kiếm nội suy - Interpolation search

Đi đến Code →

Các giải thuật sắp xếp – Sorting Algorithms

 1. Sắp xếp nổi bọt - Bubble sort
 2. Sắp xếp chèn - Insertion sort
 3. Sắp xếp đổi chỗ trực tiếp - Interchange sort
 4. Sắp xếp vun đống - Heap sort
 5. Sắp xếp trộn - Merge sort
 6. Sắp xếp chèn nhị phân - Insertion binary sort
 7. Sắp xếp nhanh - Quick sort
 8. Sắp xếp lựa chọn - Selection sort
 9. Sắp xếp rung lắc - Shaker sort

Đi đến Code →

Lý thuyết đồ thị - Graph Theory

 1. Thuật toán Floyd - Floyd algorithm
 2. Thuật toán Dijkstra - Dijkstra algorithm
 3. Thuật toán DFS - DFS algorithm
 4. Thuật toán BFS - BFS algorithm
 5. Thuật toán A* - A* algorithm
 6. Thuật toán Tarjan - Tarjan algorithm
 7. Thuật toán Prim - Prim algorithm
 8. Thuật toán Kruskal - Kruskal algorithm
 9. Thuật toán Hamilton - Hamilton algorithm

Đi đến Code →

Giải thuật kinh điển khác với C++

 1. Bài toán cái túi - Knapsack
 2. Bài toán người đi bán hàng - Brute force
 3. Bài toán túi xách 0-1 - Brute force
 4. Bài toán đổi tiền xu - Brute force
 5. Bài toán tìm tổng dãy con liên tục - Brute force
 6. Bài toán tìm đa giác lồi - Brute force mở rộng
 7. Bài toán người du lịch - Chu trình Hamilton
 8. Bài toán tìm dãy con tổng t - Backtracking
 9. Bài toán mã đi tuần - Backtracking
 10. Bài toán N quân hậu - Backtracking

Đi đến Code →

IO Stream

IO Stream Co., Ltd

30 Trinh Dinh Thao, Hoa Thanh ward, Tan Phu district, Ho Chi Minh city, Vietnam
+84 28 22 00 11 12
developer@iostream.vn

383/1 Quang Trung, ward 10, Go Vap district, Ho Chi Minh city
Business license number: 0311563559 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on February 23, 2012

©IO Stream, 2013 - 2023